Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Lượt xem: 59

HĐND HUYỆN GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI XÃ MINH KHAI VÀ KIM ĐỒNG

Trong 02 ngày 26 và 27/10, đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện Thạch An đã có buổi làm việc với xã Minh Khai, Kim Đồng giám sát về công tác triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội 9 tháng đầu năm 2022; công tác triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng cơ bản; các chương trình dự án của các xã; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Đoàn giám sát của HĐND huyện làm việc tại xã Minh Khai

 

9 tháng đầu năm, xã Minh khai huyện Thạch An thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra như sản xuất vụ mùa: Lúa gieo cấy đạt 110/97 ha đạt 113,4% kh; Ngô 37/15 ha đạt 246% kh; cây Thạch đen: 97/60 ha đạt 161% kh, tổng sản lượng lương thực ước đạt 554,6 tấn đạt 59,7%. Diện tích trồng rừng đạt 39 ha, góp phần nâng độ che phủ rừng lên 63,5%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 247,9%. Tình hình đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Xã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các công trình dự án theo phân cấp được giao. Hệ thống đường làng, ngõ xóm dần được bê tông hóa, đình chợ đã được nâng cấp, tu sửa tạo thuận lợi cho các tiểu thương và bà con mua bán trao đổi hàng hóa. 9 tháng đầu năm, xã nhận được 10 đơn đề nghị của công dân, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó có 7 đơn đề nghị xác định lại ranh giới đất Lâm nghiệp. Đã giải quyết xong 9 đơn, còn 01 đơn công dân gửi lên cấp trên xem xét, giải quyết.

 

Đoàn giám sát của HĐND huyện làm việc tại xã Kim Đồng

Tại xã Kim Đồng, 9 tháng đầu năm UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19 và an sinh xã hội. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.688,8/1.495,5 tấn đạt 113% kh. Giá trị sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 95%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%. Xã đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 9 tháng đầu năm tiếp nhận và giải quyết 26 đơn thư liên quan đến đất đai, trong đó hòa giải thành 25 đơn, còn 01 đơn chuyển lên cấp trên xem xét giải quyết.

Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân xã Minh Khai tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Đề nghị xã Kim Đồng: Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, thôn xóm, vận động nhân dân chăm sóc thu hoạch và bảo quản nông sản vụ mùa. Chú trọng công tác thủy lợi phục vụ sản xuất. Chăm sóc và phát triển rừng trồng, tăng cường tận thu các nguồn thu thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ. Triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo kế hoạch đề ra./.

 

Thực hiện: Kim Oanh - Tuấn Anh

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

 
ipv6 ready