Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 505
  • Trong tuần: 12 334
  • Tổng lượt truy cập: 448098
Đăng nhập
Văn phòng HĐND&UBND huyện


DANH SÁCH CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN 

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Mã Vĩnh Quyết  Chánh VP HĐND&UBND huyện  02063 840 616
2 Nông Thị Nương Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện  0942 929 816
3 Nông Đức Thiện  Chuyên viên  02063 840 222
4 Mạc Phúc Đạt  Chuyên viên  0365 353 734
5 Nguyễn Văn Phú  Cán sự  0916 247 800
6 Hoàng Đức Anh Chuyên viên 0977 872 772
7 Triệu Văn Thái Chuyên viên 02063 840 536
8 Đinh Thị Liêm  Văn thư  02063 840 081
9 Nông Thị Thu Hải
Chuyên viên
0326 020 889
10 Nông Thị Thương Thương
Kế toán 
0987 748 538
11 Nông Văn Phúc Bảo vệ  0845 558 076

Tên tổ chức: Văn phòng HĐND&UBND huyện

Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại: 02063 840 081

Email: vanphongta@caobang.gov.vn

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready