Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 388
  • Trong tuần: 4 709
  • Tổng lượt truy cập: 493888
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN THẠCH AN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2023
Lượt xem: 78

Ngày 8/2 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Thạch An triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022 Agribank chi nhánh huyện Thạch An đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, ưu tiên vốn tín dụng đầu tư cho nông nghiệp nông thôn. Tổng nguồn vốn huy động các tổ chức, cá nhân tính đến ngày 31/12/2021 đạt 560 tỷ 781 triệu đồng, tăng 3,78% so với năm 2021. Trong đó: tiền gửi dân cư 528 tỷ 907 triệu đồng, chiếm 94,3% trên tổng nguồn vốn. Thị phần nguồn vốn chiếm 65% của các tổ chức huy động vốn trên địa bàn. Trong năm 2022 đơn vị đã tích cực triển khai các chương trình, sản phẩm huy động vốn. Doanh số cho vay đạt 274 tỷ 717 triệu đồng, trong đó cho vay ngắn hạn 211 tỷ 382 triệu đồng. Cho vay trung hạn, dài hạn 63 tỷ 335 triệu đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 235 tỷ 380 triệu đồng. Dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn đạt 214 tỷ 751 triệu đồng chiếm tỷ trọng 91,2% tổng dư nợ.

Agribank chi nhánh huyện Thạch An thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán hóa đơn với 05 đơn vị kinh doanh, tổng số lượng giao dịch trong năm 2022 đã thực hiện là 37.551 giao dịch, doanh số thanh toán đạt 20,7 tỷ đồng. Tổng số thẻ phát hành trong năm 2022 là 1.088 thẻ. Duy trì ổn định với 49 đơn vị đầu mối trả lương qua tài khoản. Mở được 48 tài khoản thanh toán của các tổ chức kinh tế. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong năm qua Agribank chi nhánh Thạch An còn làm tốt công tác an sinh xã hội, vận động ủng hộ các loại quỹ trên 63,5 triệu đồng.

Hoạt động giao dịch tại ngân hàng

Năm 2023, Agribank chi nhánh Thạch An phấn đấu nguồn vốn đến 31/12/2023 đạt 587 tỷ đồng, trong đó: tiền gửi dân cư đạt 552 tỷ đồng. Dư nợ đạt 250 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%/ tổng dư nợ; thu dịch vụ tăng từ 12% trở lên. Nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh công tác tiếp thị phát triển khách hàng mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm dịch vụ tiện ích. Tập trung triển khai các biện pháp nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2023./.

 

Thùy Dương - Thu Hằng

 

 

 

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready