Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 457
  • Trong tuần: 5 584
  • Tổng lượt truy cập: 490301
ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH ỦY KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 117-NQ/TU NGÀY 15/7/2021 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN GIAI ĐOẠN 2021-2025 2021 – 2025
Lượt xem: 29

Ngày 22/5  Đoàn  công tác của Tỉnh do đồng chí Nông Thị Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 117-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2021 – 2025 tại huyện Thạch An.

Thực hiện Nghị quyết số 117-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2021 – 2025,  Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức học tập quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình địa phương. Giai đoạn từ tháng 7/2021 đến nay, đã kết nạp được 58 đảng viên là dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đội ngũ Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn được kiện toàn về số lượng, đảm bảo chất lượng. 100% Chỉ huy trưởng các xã, thị trấn là đảng viên và được đào tạo qua các trường quân đội theo đúng yêu cầu. Chính sách hậu phương quân đội được giải quyết tốt, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh trên các lĩnh vực. Xây dựng tiềm lực về kinh tế gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân theo quy hoạch tổng thể của huyện. Các tuyến đường bộ thường xuyên được kiểm tra, duy tu sửa chữa, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. Mạng lưới y tế được quan tâm đầu tư xây dựng, 100% xã có trạm y tế, đội ngũ y, bác sỹ có chuyên môn đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tuyến cơ sở của nhân dân. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao; 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 100% lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, tổ chức xếp loại đầy đủ. Lực lượng dân quân tự vệ được huấn luyện đúng chương trình, kết quả 100% cơ sở đạt khá.

anh tin bai

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, huyện kiến nghị đối với Quân ủy Trung ương: Quan tâm bố trí nguồn ngân sách đảm bảo cho quốc phòng-an ninh, xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ; xây dựng đường tuần tra biên giới. Đối với tỉnh: Quan tâm bảo đảm nguồn ngân sách cho đầu tư xây dựng cơ bản đối với trụ sở Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn. Bố trí ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ cấp huyện. Cho chủ trương kiện toàn công chức chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Đoàn công tác yêu cầu huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, qua đó nhằm giúp nâng cao nhận thức, hiểu rõ về vị trí, tầm quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nâng cao đời sống nhân dân tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

 

Thùy Dương, Thu Hằng - Trung tâm VH&TT

 

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready