Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 355
  • Trong tuần: 4 676
  • Tổng lượt truy cập: 493855
MTTQ TỈNH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN
Lượt xem: 239

 Sáng ngày 22/8, Đoàn giám sát của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Duyên làm trưởng đoàn đã có cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch UBND huyện Thạch An, xã Đức Xuân và thị trấn Đông Khê (Thạch An).

 

Đồng chí Nông Thế Phúc, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại buổi giám sát

Thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện Thạch An quan tâm chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình tại cơ sở, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tính từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022, huyện đã tiếp 217 lượt công dân, giải quyết 217 vụ việc, trong đó cấp huyện: 08 vụ việc, cấp xã: 209 vụ việc; chủ yếu là kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai, tranh chấp ranh giới đất, việc thực hiện chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng. Tiếp nhận 01 đơn khiếu nại và đã được giải quyết theo quy định.

UBND xã Đức Xuân đã tiếp 28 lượt công dân, với 28 vụ việc, đã giải quyết 23 vụ việc, chủ yếu là tranh chấp đất đai, xác định ranh giới đất. UBND xã đã tiếp nhận 27 đơn thư đề nghị, trong đó 13 đơn đã giải quyết xong, 05 vụ hòa giải, các đơn còn lại đang xem xét, xử lý theo quy định.

UBND thị trấn Đông Khê đã tiếp 16 lượt công dân và đã giải quyết xong. Tiếp nhận 16 đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, đã giải quyết 08 đơn, còn 08 đơn đang xác minh giải quyết theo quy định.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất kiến nghị những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn huyện, xã, thị trấn.

Huyện kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh; tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo cơ sở dữ liệu thống nhất; mở các lớp tập huấn để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

 

Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Duyên kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Duyên đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ và người dân; vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ; phối hợp giữa chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong nắm tình hình, lắng nghe ý kiến của nhân dân; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận sau tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định./.

 

                                                                                  Thực hiện: Trần Nhung - Tuấn Anh


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready