Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Lượt xem: 133

BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHCSXH HUYỆN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP QUÝ I NĂM 2022 ​

Chiều ngày 22/4, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch An đã tổ chức phiên họp quý I năm 2022. Đồng chí Nông Thế Phúc Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Lương Ngọc Hữu, phó giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư, thành viên Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, Đại diện lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các cán bộ NHCSXH huyện, các thành viên của HĐQT Ngân hàng CSXH huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Toàn cảnh phiên họp

Trong quý I năm 2022 mặc dù chịu sự tác động của dịch Covid - 19 đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Hội đồng quản trị chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch An đã chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác giải ngân vốn được thực hiện kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn.

Với tổng nguồn vốn đạt 223 tỷ 152 triệu đồng, tăng 9 tỷ 138 triệu đồng so với năm 2021, hoàn thành 97% kh. Trong đó vốn cân đối từ trung ương: 184 tỷ 188 triệu đồng tăng so với năm 2021 là 7 tỷ 758 triệu đồng, hoàn thành 97% kh; Nguồn vốn huy động của các tổ chức cá nhân: 37 tỷ 576 triệu đồng, tăng 1 tỷ 077 triệu đồng so với năm 2021, hoàn thành 96% kh;  Nguồn vốn ngân sách địa phương: 1 tỷ 388 triệu đồng tăng 303 triệu đồng so với năm 2021, hoàn thành 100% kh. Đã thực hiện cho vay 23 tỷ 962 triệu đồng, với 419 lượt khách hàng vay. Doanh số thu nợ  đạt 15 tỷ 076 triệu đồng, bằng 63% doanh số cho vay. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng là 222 tỷ 527 triệu đồng, tăng gần 9 tỷ đồng so với năm 2021, hoàn thành 97% kh. Về chất lượng tín dụng:  Nợ quá hạn là 296.5 triệu đồng, giảm 3 triệu đồng so với năm 2021, chiếm 0,13%. Có 5/14 xã có nợ quá hạn, xã có nợ quá hạn cao là xã Thụy Hùng, xã Minh Khai và Đức Thông. Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt công tác xử lý nợ rủi ro do khách quan, đảm bảo việc xử lý rủi ro chính xác, kịp thời.

Hoạt động tại các điểm giao dịch xã được duy trì thực hiện tốt. Thông qua hoạt động của các điểm giao dịch xã, cũng như các hoạt động giao ban đã góp phần đưa đồng vốn tín dụng chính sách đến tận tay người nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách nhanh nhất, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, hộ vay sử dụng đúng mục đích, hạn chế phát sinh tiêu cực trong hoạt động cho vay ưu đãi. Tỷ lệ giao dịch bình quân quý I tại xã đạt 99,87%. Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Hàng tháng phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phân công cán bộ thực hiện kiểm tra, kiểm soát trên tất cả các mặt hoạt động, đã kiểm tra 36 tổ chức hội cấp xã; Kiểm tra 63 tổ tiết kiệm và vay vốn, thực hiện kiểm tra, đối chiếu được 201 hộ vay. Công tác đối chiếu, phân loại nợ thực hiện đạt 99,78%.

Hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội được duy trì và thực hiện tốt. Dư nợ của hoạt động ủy thác đến 31/3/2022 chiếm 99,85% tổng dư nợ, với 144 tổ tiết kiệm và vay vốn, có 3.571 tổ viên còn dư nợ.

 

 

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về các vấn đề liên quan đến hiệu quả vốn vay các chương trình và xử lý nợ rủi ro....

Nhiệm vụ quý II năm 2022 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 - CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền huy động vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn; Phấn đấu đạt 80% chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân. 60% chỉ tiêu tăng trưởng tiền gửi tiết kiệm. Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng. Tập trung giải ngân đối với 5 chương trình tín dụng theo quy định tại nghị quyết số 11/NQ - CP ngay khi được giao vốn. Phấn đấu giảm nợ quá hạn so với năm 2021; xã không có nợ quá hạn đạt từ 70% trở lên, tỷ lệ thu hồi nợ đạt trên 99%, thu lãi đạt trên 99%; tổ tiết kiệm vay vốn xếp loại tốt đạt trên 95%, 100% xã, thị trấn xếp loại tín dụng tốt./.

 

Thực hiện: Kim Oanh - Tuấn Anh

 

 

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

 
ipv6 ready