Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Lượt xem: 1243

Quyết Định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 huyện Thạch An

Kèm theo báo cáo số: 191/BC-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019
QĐ số: 1360/QĐ-UBND

Quyết Định số: 1360/ QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2019
Về việc công bó công khai quyết toán ngân sách năm 2018
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready