Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập

Ban chỉ huy quân sự huyện


    DANH SÁCH LÃNH ĐẠO BAN CHQS HUYỆN 

STT  Họ và Tên    Chức danh  Số điện thoại  
 1 Trần Đức Duy   Chỉ huy Trưởng    
 2  Ma Trung Tuyến  Phó chỉ huy trưởng   
 3  Nông Đức Thiện   Phó chỉ huy trưởng   
       

     
       
       

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready