Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 284
  • Trong tuần: 4 344
  • Tổng lượt truy cập: 494188
QUÝ I NĂM 2023 HUYỆN THẠCH AN TIẾP NHẬN TRÊN 2000 HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Lượt xem: 39

Trong quý I năm 2023 các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Thạch An đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả qua môi trường điện tử. Tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt trên 99%.

Theo đó 03 tháng đầu năm 2023 huyện đã tiếp nhận 2.219 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó trực tuyến là 1.374 hồ sơ, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 747 hồ sơ, số từ kỳ trước chuyển qua là 98 hồ sơ. Số thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là 175 hồ sơ; cấp xã là 2.044 hồ sơ.

anh tin bai

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện

Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Việc quán triệt, triển khai các văn bản kiểm soát thủ tục hành chính của Trung ương và tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Số hồ sơ cơ bản được giải quyết kịp thời, đúng hạn, nhanh chóng./.

Thùy Dương


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready