Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 279
  • Trong tuần: 4 339
  • Tổng lượt truy cập: 494183
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC HUYỆN THẠCH AN NĂM 2023
Lượt xem: 23

Ngày 6/3/2023, UBND huyện Thạch An đã ban hành văn bản số 322/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2023.

 

anh tin bai

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện

Với mục tiêu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện kế hoạch; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trắc, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại.

Nội dung kế hoạch tuyên truyền gồm các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội của huyện; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính; các văn bản của tỉnh, của huyện về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 và của huyện Thạch An.

Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn trong huyện có trách nhiệm phối kết hợp thực hiện triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

 

Tổng hợp


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready