image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH AN NĂM 2024
Lượt xem: 24

Ngày 24/4/2024, UBND huyện Thạch An ban hành kế hoạch số 764/KH-UBND về nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn huyện Thạch An năm 2024.

 

anh tin bai

 

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, thực chất, đúng quy định các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng DVCTT trên địa bàn huyện, phấn đấu đạt các mục tiêu, chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính, chuyển đổi số và các Kế hoạch có liên quan đến DVCTT của UBND tỉnh, huyện.

Việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ của kế hoạch đồng bộ với việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ: Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính (TTHC), địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để đạt được các mục tiêu đề ra tại kế hoạch.

Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cần đảm bảo nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tận dụng tối đa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành trung ương và của tỉnh phục vụ giải quyết TTHC một cách hiệu quả, góp phần hiện đại hóa và đơn giản hóa TTHC.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ gồm: tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 45%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt tối thiểu 50%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tối thiểu 80%; cấp kết quả giải quyết TTHC điện tử đạt 100%; đạt tối thiểu 50% hồ sơ có khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa trên tổng số hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; 100% UBND cấp xã và phòng Tư pháp huyện triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%; 100% người dân đủ điều kiện được cấp tài khoản định danh điện tử từ hệ thống Định dân và xác thực điện tử VneID; 100% DVCTT có phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị được giảm 50% mức thu phí, lệ phí theo quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khi người dân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến./.

Trần Nhung


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ngô Thế Mạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch An
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang