Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 404
  • Trong tuần: 4 464
  • Tổng lượt truy cập: 494308
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023
Lượt xem: 50

Ngày 24/3 huyện Thạch An đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện dự án 2, tiểu dự án 1 -dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.

 

anh tin bai

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai về một số văn bản: Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản; Nghị quyết số 62/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Hướng dẫn số 2436/HD-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Cao Bằng hướng dẫn mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp triển khai thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ phát triển sản xuất trong đó chú trọng hướng dẫn thực hiện xây dựng hồ sơ, giải ngân các dự án nhằm triển khai thực hiện tốt các dự án, hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế bền vững, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo. Bảo đảm thực hiện các nội dung đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững./.

 

Thùy Dương - Trần Nhung

 

 


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready