Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 177
  • Trong tuần: 4 552
  • Tổng lượt truy cập: 493117
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
Lượt xem: 104

Ngày 23/2 huyện Thạch An đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 19/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Toàn cảnh hội nghị

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện Thạch An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện. Trong năm 2022 đã tiếp nhận 96 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Bán đấu giá thành công quyền sử dụng đất với diện tích 79,8m2 số tiền trúng đấu giá là 2 tỷ 656 triệu 200 nghìn đồng. Huyện đã thành lập 04 hội đồng giải phóng mặt bằng đối với 04 công trình, dự án. Tổng diện tích thu hồi là 57.310,5m2 , tổng giá trị bồi thường là 28.525,6 triệu đồng. Việc thu hồi đất, công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Trong  năm  huyện đã tiến hành kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất của 34 đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, tổ công tác đã đề nghị các cơ sở thực hiện chuyển mục đích và các thủ tục liên quan đến đất đai gửi cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, còn xảy ra sai phạm, chưa xử lý kịp thời. Để chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, đồng thời nêu cao trách nhiệm của các cấp Ủy Đảng, chính quyền trong công tác quản lý đất đai tại địa phương. Ngày 19/12/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 19/12/2022 về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt Chỉ thị, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành trên địa bàn, trong đó tập trung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản Pháp luật về đất đai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và nhân dân  nhằm nâng cao nhận thức để mọi người cùng hiểu rõ và thực hiện; Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2020-2030; Thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đảm bảo chặt chẽ đúng quy định. Thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giao đất để thực hiện các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn huyện. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giáy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, phát hiện sớm và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật nếu có sai phạm. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai./.

 

Thùy Dương - Tuấn Anh


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready