Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
173/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ năm 2022
Lượt xem: 0
17/01/2023
93/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 0
13/01/2023
91/QĐ-UBND Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
12/01/2023
73/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh mục quy trình liên thông giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
10/01/2023
72/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
10/01/2023
02/QĐ-UBND Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
04/01/2023
10/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Thạch An
Lượt xem: 0
29/12/2022
4170/QĐ-UBND Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
27/12/2022
4076/QĐ-UBND Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
21/12/2022
4076/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch An
Lượt xem: 0
21/12/2022
1234
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

 
ipv6 ready