Tổng số: 666
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1970/UBND-VP Công văn Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII
Lượt xem: 0
05/12/2022
3892/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch An
Lượt xem: 0
02/12/2022
1962/KH-UBND Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Thạch An
Lượt xem: 0
02/12/2022
1942/TB-UBND Thông báo người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An
Lượt xem: 0
30/11/2022
1915/UBND-VP Về việc báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Lượt xem: 0
24/11/2022
1907/UBND-VP Về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 của Chính phủ
Lượt xem: 0
23/11/2022
1885/UBND-VP Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, công chức xã, thị trấn; chính quyền cơ sở năm 2022
Lượt xem: 0
18/11/2022
604/CTr-UBND Chương trình Công tác trọng tâm tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Thạch An
Lượt xem: 0
17/11/2022
603/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 0
17/11/2022
599/BC-UBND Báo cáo Kết quả kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2022
Lượt xem: 0
17/11/2022
12345678910...
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready