Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 15
Lượt xem: 88

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Ngày 10/1 Uỷ ban  nhân dân huyện Thạch An đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Đồng chí Triệu Thị Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo hội nghị. 

Đồng chí Nông Thế Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Năm 2022 UBND huyện Thạch An đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã,  thị trấn phối hợp với các ban  ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tập trung tăng gia sản xuất, tham gia thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn.Tổng sản lượng lương thực cây có hạt toàn huyện đạt 16.690,9 tấn, đạt 104,93% kế hoạch HĐND huyện giao. Thu ngân sách trên địa bàn được 18.269 triệu đồng bằng 108,55% kế hoạch so với Nghị quyết HĐND huyện giao. Giá trị sản phẩm  trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản trên một đơn vị diện tích (ha) đạt 62,36/57,58 triệu đồng/ha/năm đạt 108,3% kế hoạch. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp được 8.713/7.300 triệu đồng, đạt 119,36% so với kế hoạch. Thành lập mới 05 hợp tác xã và duy trì các hợp tác xã hiện có đạt 500% kế hoạch. Có 02 xã giữ vững danh hiệu đạt chuẩn Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia, bình quân toàn huyện đạt 11,2 tiêu chí/xã. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,13% so với năm 2021, đạt 153,25% kế hoạch so với Nghị quyết HĐND huyện giao. Số hộ được sử dụng điện 98%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40,2% đạt 102,03%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,1%.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện tốt công tác quản lý về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản các công trình xây dựng mới, công trình cải tạo, sửa chữa. Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình được 98 công trình. Cấp 28 giấy phép xây dựng. Đôn đốc các xã tiếp nhận xi măng và tổ chức làm đường bê tông cấp thôn, xóm, đã cấp 639/639 tấn và có 13/13 xã hoàn thành).

Đồng chí Triệu Thị Thiết Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Năm  2023, huyện Thạch An phấn đấu tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 16.933,3 tấn; thu ngân sách trên địa bàn: 17.300 triệu đồng. Giá trị sản phẩm trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản trên một đơn vị diện tích đạt trên 58 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp: 8,929 tỷ đồng. Thành lập mới 01 hợp tác xã; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 41%.

Đồng chí Nông Thế Phúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen

cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022

Hội nghị đã khen thưởng cho 10 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2022; Danh hiệu lao động tiên tiến cho 31 tập thể, 123 cá nhân và tặng giấy khen cho 15 tập thể, 41 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đồng chí Ngô Thế Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện  trao giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Triệu Thị Thiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả mà UBND huyện đã đạt được. Đồng thời đề nghị  các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Chủ động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ nỗ lực phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Có giải pháp hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bố trí sắp xếp bộ máy các phòng ban, đơn vị. nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. 

Thuỳ Dương, Thu Hằng - Trung tâm VH&TT

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

 
ipv6 ready