Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Lượt xem: 23

HỌP THÀNH VIÊN UBND HUYỆN MỞ RỘNG THÁNG 11 NĂM 2022 ​

Chiều ngày 16/11 huyện Thạch An đã tổ chức cuộc họp thành viên ủy ban nhân dân huyện mở rộng tháng 11 năm 2022. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022. Chương trình công tác trọng tâm tháng 12 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh cuộc họp

Trong tháng toàn huyện đã thu hoạch xong lúa vụ mùa đạt 1.580, 57ha/1.580, 57ha đạt 100% kh; Ngô hè thu thu hoạch đạt 71%kh; Lạc đạt 76%; Thạch đen thu hoạch đạt 496,96ha/496,96ha. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 7,393 tỷ đồng bằng 101,29%kh. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 10.587/16.830 triệu đồng đạt 62,91%DT. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm 2022 đạt 87,81%; 90/95 xóm, tổ dân phó đạt danh hiệu văn hóa đạt 94,7%. Huyện đã tiến hành tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 cho người từ 5 tuổi trở lên là 27.353/27.977 người, tăng mức độ bao phủ tiêm vắc xin trên toàn huyện đạt 97,75%. Thực hiện chi trả đúng, kịp thời, đầy đủ các khoản trợ cấp cho các đối tượng chính sách, người có công đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đồng bộ, các tiêu chí đạt còn thấp, chưa thực sự bền vững; công tác thu ngân sách trên địa bàn tiến độ còn chậm; tình hình tội phạm về trật tự xã hội, vi phạm về trật tự an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2022, đồng chí Nông Thế Phúc Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị chuyên môn cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho UBND huyện. Trên cơ sở các nội dung đã trao đổi, thảo luận các đơn vị cần rà soát, chỉnh sửa, bổ xung số liệu vào một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Phòng nội vụ xem xét, rà soát lại các văn bản liên quan từ đó nắm được biên chế hiện có để thực hiện công tác đề xuất tuyển dụng. Các phòng kinh tế - hạ tầng, tài chính - kế hoạch, Ban quản lý dự án có kế hoạch phối hợp với các đơn vị tư vấn xây dựng thực hiện công tác quản lý, quy hoạch các chương trình dự án đảm bảo việc đôn đốc thực hiện và đạt tỷ lệ giải ngân vốn đạt kết quả cao nhất, nhất là đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, giải phóng mặt bằng dự án đường nội thị, thị trấn Đông Khê, dự án xây mới và mua sắm thiết bị cho Trung tâm y tế huyện. Chỉ đạo rà soát các nguồn thu, sắc thuế chống thất thu ngân sách nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá du lịch trên nền tảng số; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid -19, nâng cao năng lực hệ thống y tế, tăng cường giám sát dịch bệnh, chủ động phòng chống dịch bệnh giao mùa, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở./.

 

Thực hiện: Kim Oanh - Tuấn Anh

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready