Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Lượt xem: 32

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÊ HẢI HÒA KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI HUYỆN THẠCH AN

Sáng 3/11, Đoàn kiểm tra UBND tỉnh do đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tại huyện Thạch An. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nông Thế Phúc, Chủ tịch UBND huyện Thạch An báo cáo tình hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm 2022  

10 tháng đầu năm 2022, sản lượng lương thực có hạt toàn huyện ước đạt 16.691 tấn, đạt 104,93% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 6,5 tỷ đồng, đạt trên 89% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên 395 tỷ đồng, đạt 104,4% dự toán. Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, xã Đức Long và xã Lê Lai giữ vững danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, bình quân toàn huyện đạt 11,7 tiêu chí/xã. Lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, vốn cân đối ngân sách địa phương: số giao đầu năm đã giải ngân đến 31/10/2022 là 14.476/17.499 triệu đồng, đạt 82,7%, trong đó: số giao bổ sung trong năm đã giải ngân 26.590/48.900 triệu đồng, đạt 54,37%. Đối với các dự án đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia, tỷ lệ giải ngân là 3.843/112.350 triệu đồng, đạt 3,42%.

 Huyện kiến nghị: Tỉnh tiếp tục xem xét bố trí vốn cho Dự án xây dựng khu tái định cư, phát triển quỹ đất thị trấn Đông Khê; tiếp tục giao vốn cho các dự án đã đủ điều kiện thực hiện đầu tư trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tỉnh xem xét cho phép phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường đối với đất ở của các dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị huyện Thạch An bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương để triển khai thực hiện các danh mục đầu tư tại địa phương theo quy định; đẩy mạnh triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia hướng đến nâng cao đời sống cho người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án đang triển khai trên địa bàn huyện.

                                                               

                                                      Thực hiện: Trần Nhung - Thu Hằng

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready