Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Lượt xem: 28

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI CỰU CHIẾN BINH Ở CƠ SỞ

Ngày 18/11, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện Thạch An tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội cựu chiến binh ở cơ sở năm 2022.

 

Toàn cảnh buổi bế giảng

Sau 04 ngày học tập (từ ngày 15 đến 18/11/2022), 35 học viên được quán triệt 06 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh; Một số công tác nghiệp vụ của Hội cựu chiến binh cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỉ luật của Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Kết thúc lớp học các học viên đã tham gia viết bài thu hoạch, kết quả 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội cựu chiến binh cơ sở.

 

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

 

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở về những vấn đề lý luận chính trị cơ bản và nghiệp vụ công tác Hội, từ đó xây dựng Hội Cựu chiến binh ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Trần Nhung - Thu Hằng

 

 

 

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready