Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Lượt xem: 62

TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT MỚI BAN HÀNH

Ngày 9/11 Huyện ủy Thạch An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành đợt III năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Quy định số 41/QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Bộ Chính trị về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một số văn bản quy định, kế hoạch, chương trình, của tỉnh và của huyện mới ban hành.

Sau hội nghị, các đại biểu khẩn trương xây dựng kế hoạch học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất cao từ ý chí và hành động trong đảng bộ, chi bộ, sự đồng thuận trong xã hội. Kế hoạch thực hiện cần bám sát và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình./.

 

Thùy Dương - Thu Hằng

 

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready