Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Lượt xem: 93

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TỈNH KIỂM TRA TẠI HUYỆN THẠCH AN

Ngày 21/11 đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh do đồng chí Đại tá Lê Quốc Thành, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Thạch An.

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Năm 2022 Hội đồng giáo dục quốc phòng và an  ninh các cấp huyện Thạch An thường xuyên được rà soát, kiện toàn theo kế hoạch, phát huy và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Công tác tuyên tuyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được cấp uỷ, chính quyền địa phương và Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo. Trong năm, xây dựng được trên 50 tin, bài chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từng bước xây dựng hoạt động có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 được 03 lớp/ 171 đồng chí, đạt 100% kế hoạch năm. Cán  bộ đảng viên sau khi được bồi dưỡng đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quốc phòng và an ninh. Năm học 2021-2022 có 02 trường tổ chức thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh với tổng số 694 em đạt 100% kế hoạch.

Tại buổi kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra nhận thức cán bộ đối tượng 2,3,4 thuộc cấp huyện, xã theo phương pháp trắc nghiệm; Kiểm tra kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện, xã; Kiểm tra tại trường THPT Thạch An về: nhận thức giáo viên, học sinh, thực hành trên lớp đối với giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh; kiểm tra động tác thực hành của học sinh về tháo, lắp súng, điều lệnh đội ngũ, kiểm tra bắn súng máy bắn  tập – 03.

Kiểm tra điều lệnh, đội ngũ học sinh trường THPT Thạch An

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Lê Quốc Thành, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh mà huyện Thạch An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị: Huyện  tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức,trách nhiệm của toàn dân và hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thực hiện tốt việc khảo sát, nắm chắc số lượng và phân loại các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh. Tăng cường kiểm tra Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp xã. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra./.

 

Thuỳ Dương , Tuấn Anh - Trung tâm VH&TT

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready