V/v đề nghị đăng tải phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạch An trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân

V/v đề nghị đăng tải phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạch An trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ngô Thế Mạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch An
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang