QĐ Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Tập tin tải về:
357.pdf


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready