Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
90/TB-VP 01/06/2023 Thông báo phân công nhiệm vụ của chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và công chức, người lao động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 1
10/TB-VP 30/01/2023 Về việc Phân công nhiệm vụ của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và công chức, viên chức, người lao động của VP HĐND và UBND huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 5
21a/TB-UBND 05/01/2023 Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 0
228/TB-VP 30/12/2022 Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đất đai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 0
2011/TB-UBND 13/12/2022 Thông báo Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo nguyên tắc "04 tại chỗ" tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 0
1942/TB-UBND 30/11/2022 Thông báo người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/TB-NN&PTNT 29/09/2022 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc CT MTQG XD NTM và CT MTQG PT KTXH cùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 258 /TB-UBND 02/03/2022 Thống báo Về việc không tổ chức Hội xuân truyền thống Đông Khê ngày 02/02 Nhâm Dần năm 2022
Lượt xem: 41
Tải về 0
Số 9 / TB-TTCH 09/02/2022 Thông báo về việc tìm người có mặt tại địa điểm nguy cơ
Lượt xem: 39
Tải về 1
Số 1660/ TB-TTCH 22/12/2021 Thông báo về việc tìm người có mặt tại địa điểm nguy cơ
Lượt xem: 40
Tải về 0
1234


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready