Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
819/KH-UBND 19/05/2023 Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Huyện (DDCI) năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
774/KH-UBND 12/05/2023 Kế hoạch tổ chức đánh giá sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 0
776/KH-UBND 12/05/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Thạch An năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
688/KH-UBND 28/04/2023 Kế hoạch Xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Thạch
Lượt xem: 0
Tải về 1
624/KH-UBND 24/04/2023 Kế hoạch Tăng cường công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và thông tin xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn huyện Thạch An năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
407/KH-UBND 20/03/2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính nhà nước huyện Thạch An năm 2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 1
49/KH-UBND 10/01/2023 Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước huyện Thạch An năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
2050/KH-UBND 21/12/2022 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 0
1826/KH-UBND 11/11/2022 Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 0
1585/KH-UBND 12/10/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 0
12


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready