Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
90/TB-VP 01/06/2023 Thông báo phân công nhiệm vụ của chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và công chức, người lao động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 1
10/TB-VP 30/01/2023 Về việc Phân công nhiệm vụ của Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và công chức, viên chức, người lao động của VP HĐND và UBND huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 5
21a/TB-UBND 05/01/2023 Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 0
228/TB-VP 30/12/2022 Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đất đai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 0
2011/TB-UBND 13/12/2022 Thông báo Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo nguyên tắc "04 tại chỗ" tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 0
1942/TB-UBND 30/11/2022 Thông báo người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/TB-NN&PTNT 29/09/2022 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc CT MTQG XD NTM và CT MTQG PT KTXH cùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
66/TB-VP 13/08/2020 Kết luận của đồng chí Trần Bằng Nguyên, PCT UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 38
Tải về 0
số 415/TB-UBND 29/04/2020 Thông báo về việc công bố số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân
Lượt xem: 34
Tải về 13
Số: 04 /TB - NN&PTNT 16/04/2020 Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
Lượt xem: 43
Tải về 52
12


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready