Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết Giải thể phòng Y tế huyện, chuyển chức năng QLNN về lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện
Lượt xem: 0
Tải về 0
20/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về việc bố trí kinh phí ngân sách địa phương ủy thác qua phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách XH huyện Thạch An để cho vay vốn đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thạch An năm 2024
Lượt xem: 0
Tải về 3
24/NQ-HĐND 20/12/2022 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 1
66/NQ-HĐND 17/12/2021 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công 2022 huyện Thạch An
Lượt xem: 43
Tải về 0
Số 07/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND huyện Thạch An
Lượt xem: 46
Tải về 4
số 10/ NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết Về kế hoạch pháp triển kinh tế-xã hội-quốc phòng- an ninh
Lượt xem: 41
Tải về 11
số 11/ NQ-HĐND 19/12/2019 nghị quyết về việc bố trí nguồn kinh phí ngân sách địa phương cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách
Lượt xem: 32
Tải về 5
số 12/NQ-HĐND 19/12/2019 Nghị quyết về việc quyết định kinh phí hoạt động hội đồng nhân dân huyện
Lượt xem: 41
Tải về 7


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready