Tổng số: 607
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
79/UBND-VP 13/01/2023 Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII thông qua tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022)
Lượt xem: 0
Tải về 0
73/QĐ-UBND 10/01/2023 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục quy trình liên thông giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
Tải về 0
3038/QĐ-UBND 22/09/2022 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Nông Thị Hội)
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 325 /BC-UBND 16/06/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
số 326/ BC-UBND 16/06/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích quý II năm 2022 (Từ ngày 15/3/2022 đến 14/6/2022)
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số:764 /HD-QBTTE 25/05/2022 Hướng dẫn vận động đóng góp Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 0
Số 263/BC-UBND 24/05/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 0
Tải về 1
250/Ctr-UBND 17/05/2022 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 6 năm 2022 của UBND huyện Thạch An
Lượt xem: 0
Tải về 1
1368/QĐ-UBND 20/04/2022 Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" tại Ủy ban nhân dân huyện Thạch An
Lượt xem: 43
Tải về 0
191/CT-UBND 17/04/2022 Chương trình công tác trọng tâm tháng 5 năm 2022 của UBND huyện Thạch An
Lượt xem: 39
Tải về 0
12345678910...


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready