Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Lượt xem: 120

HĐND HUYỆN THẠCH AN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 ( CHUYÊN ĐỀ )

Ngày 7/11 HĐND huyện Thạch An khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (chuyên đề).

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp đã xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Các đại  biểu đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 03 Nghị quyết: Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 65/HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của HĐND huyện Thạch An về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kết hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, vốn ngân sách địa phương huyện Thạch An (lần 3); Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Thạch An (lần 3).

Đ/c Triệu Thị Thiết, Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

03 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND  huyện có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. HĐND huyện đề nghị  ngay sau kỳ họp, UBND huyện chỉ đạo các ngành, các đơn vị cần khẩn trương triển khai thực hiện. Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tăng cường giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện.

Các đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết

Các cấp, các ngành, địa phương làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nội dung các Nghị quyết đã được thông qua để nhân dân, cử tri hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện./.

 

Thùy Dương, Thu Hằng - Trung tâm VH&TT

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

 
ipv6 ready