Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Lượt xem: 77

HỘI THẢO PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI UY TÍN TRONG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH"

Ngày 18/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch An tổ chức Hội thảo Phát huy vai trò của người uy tín trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể và 42 người có uy tín đại diện cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Toàn cảnh hội thảo

Huyện Thạch An hiện có 95 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, những người có uy tín đã phát huy tốt vai trò của mình trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy ước, hương ước của khu dân cư, các công việc tập thể đều đưa ra cuộc họp thôn, xóm để bàn bạc, thống nhất, thực hiện đúng tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; vận động đồng bào tham gia phát triển kinh tế, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; người có uy tín nêu gương, tiên phong trong việc hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của người dân; bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đức Long, Lê Lai); 08 xã đạt 10 - 15 tiêu chí; 03 xã đạt 09 tiêu chí; số tiêu chí bình quân các xã đạt 11,7 tiêu chí/xã; phấn đấu giai đoạn 2021-2025 huyện có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Vai trò của các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức, triển khai và phát huy vai trò người có uy tín trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kinh nghiệm, giải pháp và cách làm hiệu quả tại địa bàn dân cư nhằm tập hợp, vận động, huy động tối đa mọi nguồn lực trong triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cấp ủy, chính quyền làm cầu nối để người dân đoàn kết, đồng lòng, hiệp sức thực hiện thắng lợi Cuộc vận động; Nhận thức của người dân trong tham gia thực hiện Cuộc vận động hiện nay; đặt vai trò người dân là chủ thể trong quá trình triển khai, thực hiện hướng đến mục tiêu mang đến lợi ích cho nhân dân; Vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai, thực hiện 5 nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại khu dân cư; kiến nghị, đề xuất với huyện để tiếp tục phát huy tốt vai trò của người uy tín trong thời gian tới.

 

Đồng chí Triệu Thị Thiết, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng quà cho đại biểu người uy tín

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ huyện đã biểu dương, tặng quà cho các đại biểu người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đồng thời đề nghị người có uy tín khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới; luôn gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra./.

 

                                                                                                            Trần Nhung - Thu Hằng

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

 
ipv6 ready