Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
Lượt xem: 94

THẠCH AN SAU HƠN 02 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thạch An đã nỗ lực triển khai thực hiện. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng.

 

Toàn cảnh hội nghị BCH đảng bộ huyện lần thứ 11 (mở rộng) ( Ảnh: Thu Hằng)

Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Ban chấp hành đảng bộ huyện đã xây dựng và ban hành 03 chương trình công tác trọng tâm gồm: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với cải cách hành chính; Chương trình phát triển Nông Lâm nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp của địa phương gắn với xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (Giao thông, du lịch và cửa khẩu). Theo đó Ban thường vụ huyện ủy đã quyết định thành lập các ban chỉ đạo, để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung các chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XX đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung xây dựng, ban hành các kế hoạch, đề án cụ thể hóa các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, đưa nhanh NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và các NQ của Trung ương, của tỉnh vào cuộc sống.

Thực hiện chương trình số 01 của huyện ủy Thạch An về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025. Trong 02 năm qua huyện đã phối hợp tốt với các trường của Trung ương của tỉnh mở được nhiều lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học,, ngoại ngữ...cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ công chức cấp xã với trên 2.200 lượt người. Tiếp tục chọn cử cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ đủ điều kiện, tham gia các khóa đào tạo sau đại học, lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước... theo mục tiêu đề ra. Thực hiện điều động, luân chuyển 33 đồng chí thuộc diện Ban thường vụ huyện quản lý. Tăng cường, triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa hành chính. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác cải cách hành chính.

Thực hiện chương trình số 02 của huyện ủy về Chương trình phát triển Nông Lâm nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Ban chỉ đạo huyện đã giao cho phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối kết hợp với các cơ quan chuyên môn mở 23 lớp tuyên truyền lồng ghép chương trình nông thôn mới cùng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch thực hiện chương trình phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 tới các xã, thị trấn trên địa bàn. Từ tháng 7/ 2021 đến tháng 5/2022, phối hợp với Chi cục trồng trọt và chăn nuôi tổ chức triển khai 25 lớp tập huấn sản xuất an toàn và cấp mã vùng trồng Thạch đen với sự tham gia của 750 hộ dân. 7 lớp tập huấn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa với sự tham gia của 350 hộ dân. Vận động người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia các chương trình dự án nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao và tuân thủ các quy trình kỹ thuật trong quá trình thực hiện, nhằm từng bước thay đổi nhận thức, hành động, thói quen canh tác theo phương pháp truyền thống. Từ 2020 đến nay đã có thêm 06 hợp tác xã nông nghiệp được thành lập. Hiện nay huyện Thạch An đã được Cục Bảo vệ thực vật bộ Nông nghiệp phê duyệt mã vùng trồng Thạch để xuất khẩu cho 9 xã trên địa bàn. Các cây trồng mũi nhọn như cây Lạc: năm 2021 là 295,47ha; diện tích năm 2022 ước thực hiện là 215 ha, (Diện tích trung bình theo chương trình trọng tâm mỗi năm 180 - 220 ha). Cây Thạch: năm 2021 tổng diện tích thực hiện là trên 494 ha, năm 2022 là trên 496 ha. (Diện tích chương trình trọng tâm phấn đấu đến năm 2025 đạt 500ha/năm). Cây Lê: Năm 2021 ước đạt trên 77 ha, trong đó năm 2021 là 20ha, diện tích có sẵn trong dân là 57ha. Năm 2022 là 5,5ha. (Dự kiến đến năm 2025 đạt 90ha).

Chương trình số 03 về Phát triển kết cấu hạ tầng (Giao thông - Du lịch và cửa khẩu) giai đoạn 2020 - 2025. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình 03 đã đề nghị chuyển đổi một số tuyến đường trong quy hoạch. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung về chuẩn bị thủ tục nâng cấp tuyến đường tỉnh 209 (Thị trấn Đông Khê - Quang Trọng). Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án đường nội thị, thị trấn Đông Khê. Rà soát, tổng hợp đăng ký danh mục mời gọi nhà đầu tư về lĩnh vực du lịch. Phối hợp với các sở chuyên ngành, chủ đầu tư thực hiện đầu tư nâng cấp, tôn tạo các địa điểm, khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện. Chuẩn bị các nội dung cơ bản để tổ chức lễ hội hoa Lê. Phối hợp thực hiện dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Khảo sát thực địa, triển khai dự án lắp đặt hệ thống các loại biển báo, quảng bá, chỉ dẫn dừng đỗ xe, thứ tự di sản, xây dựng bãi đỗ xe cho tuyến du lịch công viên địa chất thứ 4 theo các tiêu chí của UNESCO. Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh về quản lý quy hoạch chung tại khu vực lối mở Nà Lạn, các công trình đầu tư xây dựng phù hợp theo quy hoạch. Tháng 5 năm 2021 huyện đã phối hợp với huyện Long Châu, Trung Quốc tổ chức hội đàm, trao đổi về việc khôi phục lại hoạt động thương mại hai nước tại lối mở Nà Lạn - Bố Cục nhằm thúc đẩy phát triển thương mại, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu hàng hóa và nông sản của địa phương.

Sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết các cấp nhờ có sự đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể cấp ủy. Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công tác quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. 9 tháng đầu năm 2022, Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 16.691 tấn, đạt 104% kh, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 5,680 tỷ đồng, bằng 77,81% kế hoạch năm. Thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 14/9 là 308.150/379.241.000 nghìn đồng, bằng 81,26% dự toán. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông vận tải. Các chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Bình quân toàn huyện đạt 12,2 tiêu chí/xã nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn.

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, trong thời gian tới, huyện ủy Thạch An tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm. Nhất là nội dung của 03 chương trình công tác trọng tâm. Phát huy, khai thác tối đa các nguồn lực của tỉnh, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của huyện. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông - du lịch và cửa khẩu. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp, tập trung phát triển các lĩnh vực có tiềm năng. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử. Tăng cường bảo đảm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Thạch An ngày càng phát triển xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng./.

 

 

Kim Oanh TTVH &TT

 

 

 

 

 

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

 
ipv6 ready