Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Lượt xem: 138

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI LỚP 3 NĂM 2022

Ngày 31/10 Trung tâm chính trị huyện Thạch An đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lớp 3 năm 2022 cho 62 học viên đến từ 16 chi đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Triệu Thị Thiết trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên

Trong thời gian 08 ngày (từ 24/10 đến 31/10/2022) các học viên được học tập các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam; Bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Chuyên đề về công tác phòng chống tham nhũng; thông tin tình hình kinh tế - xã hội huyện 09 tháng đầu năm. Kết thúc các chuyên đề, học viên thảo luận và viết bài thu hoạch.

Thông qua lớp học, giúp quần chúng nâng cao hiểu biết về lịch sử Đảng cộng sản Việt nam. Nắm được những nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản. Trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú cần xây dựng kế hoạch học tập, cần tiếp tục phấn đấu, nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.  Vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên đảng cộng sản Việt Nam./.

 

                                      Thùy Dương - Tuấn Anh

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

 
ipv6 ready