Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Lượt xem: 51

KIỂM TRA THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HUYỆN

 Chiều ngày 11/10 ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện Thạch An phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đảng ủy quân sự huyện.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đầu năm 2021 đến tháng 9/2022, Đảng ủy quân sự huyện Thạch An đã tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của các cấp về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quán triệt đến mọi cán bộ đảng viên. Tập thể Đảng ủy luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, chế độ sinh hoạt Đảng và kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội. Mọi hoạt động của đơn vị đều được thông qua Đảng ủy bàn bạc thống nhất mới triển khai tổ chức thực hiện. Dân chủ trong Đảng được mở rộng, phát huy được trí tuệ tập thể, nội bộ đoàn kết thống nhất cao.

Chỉ huy đơn vị thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 chỉ huy đơn vị đã đối thoại dân chủ với cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được 21 lần/200 lượt người tham gia. Trong đối thoại, các câu hỏi của cán bộ đảng viên, nhân viên tham gia vào kế hoạch công tác của người chỉ huy, chế độ chính sách đã được chỉ huy các cấp giải đáp và trả lời thỏa đáng. Đơn vị tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ. Hàng năm thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao nhận quân; huấn luyện  dân quân tự vệ theo kế hoạch. Các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hoạt động có nền nếp, hiệu quả.

 

Đội ngũ cán bộ, đảng viên đều thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, có mối quan hệ tốt với với công dân, giải quyết công việc theo dúng thẩm quyền, chức trách nhiệm vụ được giao. Không có đơn thư khiếu nại tốt cáo xảy ra trong cơ quan, đơn vị. Các tổ chức cán bộ trong đơn vị đảm bảo dân chủ, đánh giá, bố trí, đề bạt nâng lương, thăng quân hàm, điều động, luân chuyển cán bộ đều được đưa ra bàn bạc trong tập thể Đảng ủy và quyết định theo đa số. Năm 2021 đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận làm đường bê tông tại thôn Kéo quý, xã Đức Thông với chiều dài khoảng 600m/ 1.500 ngày công lao động. Phối hợp tham gia thực hiện công tác dân vận trong huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn; tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid-19. Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đoàn kiểm tra đề nghị, trong thời gian tới đảng ủy quân sự huyện tiếp tục quán triệt triển khai các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ trong toàn đơn vị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên.Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của hội đồng quân nhân, sinh hoạt tập thể quân nhân, đảm bảo dân chủ rộng rãi và đầy đủ cho mọi quân nhân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” của Đảng. Nâng cao công tác kiểm tra giám sát trong đơn vị. Thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

 

                                          Thùy Dương - Tuấn Anh

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

 
ipv6 ready