Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Lượt xem: 66

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TÔ VŨ LẬP DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TẠI KHU DÂN CƯ TÂN TIẾN, XÃ ĐỨC THÔNG

 Ngày 15/11, đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Tân Tiến, xã Đức Thông (Thạch An).

 

Văn nghệ chào mừng ngày hội

Khu dân cư Tân Tiến có 88 hộ với 380 nhân khẩu, có 03 dân tộc Dao, Tày , Nùng cùng sinh sống, số hộ nghèo, cận nghèo chiếm 70,4%, kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, nhân dân luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của thôn bản; tình hình an ninh chính trị trong khu dân cư luôn ổn định. Người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới như ủng hộ quỹ, hiến đất, đóng góp ngày công lao động... Trong năm 2022, khu dân cư có 84/88 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 100% con em trong độ tuổi đi học đều được đến trường.

Đại biểu dự ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Tô Vũ Lập đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ và nhân dân khu dân cư đã đạt được. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và khu dân cư tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy ước, hương ước thôn bản; tuyên truyền nhân dân luôn đề cao cảnh giác trước các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là các vấn đề lợi dụng dân tộc tôn giáo kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường vận động nhân dân  tích cực lao động sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, chú trọng chăn nuôi để phát triển kinh tế; quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy tốt các tổ hòa giải, giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi mặt đời sống; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. tiếp tục phát huy thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất, chủ động, tích cực nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

 

Đồng chí Tô Vũ Lập, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khen thưởng cho người uy tín tiêu biểu của khu dân cư Tân Tiến

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch An tặng quà cho khu dân cư Tân Tiến

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Tô Vũ Lập đã tặng quà cho 06 gia đình tiêu biểu, 03 gia đình chính sách và khu dân cư Tân Tiến. Các cấp biểu dương, khen thưởng và tặng quà các gia đình văn hóa, người uy tín tiêu biểu có nhiều thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư./.

 

Trần Nhung

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready