Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Lượt xem: 37

GIAO BAN CỤM THI ĐUA KHUYẾN HỌC CÁC HUYỆN MIỀN ĐÔNG NĂM 2022

 Sáng 9/11, Tại huyện Thạch An, Cụm thi đua Hội Khuyến học các huyện miền Đông gồm: Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Hòa, Thạch An và thành phố Cao Bằng đã giao ban, đánh giá công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, tổ chức Hội của các huyện, thành phố được duy trì và phát triển. Huyện Thạch An có 217 chi hội; thành phố Cao Bằng có 151 chi hội; Quảng Hòa có 258 chi hội; Trùng Khánh có 327 chi hội; Hạ Lang có 142 chi hội với tổng số trên 60 nghìn hội viên. Trong năm, Hội Khuyến học các huyện, thành phố đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác khuyến học; tổ chức 15 lớp tập huấn tới cơ sở về 02 Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập giai đoạn 2021-2030” và “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”; kịp thời hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi, khuyết tật; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong công tác học tập và giảng dạy. Công tác xây dựng các mô hình học tập cũng được các huyện, thành phố quan tâm thực hiện, riêng huyện Thạch An có 6126 gia đình đăng ký gia đình hiếu học, 6 dòng họ học tập, 91 cộng đồng học tập, 58/58 đơn vị đăng ký đơn vị học tập.

 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, Hội khuyến học các huyện đã trao đổi, thảo luận những kết quả đạt được, kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện công tác khuyến học tại địa phương; nêu những khó khăn cũng như các biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Khuyến học, Khuyến tài.

Năm 2023, Hội khuyến học các huyện, thành phố tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức đăng ký và xây dựng các mô hình “Công dân học tập”; Tiếp tục vận động xây dựng các loại quỹ khuyến học  trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng và cơ quan.

 

                                           Trần Nhung - Tuấn Anh

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready