Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập

Huyện đoàn thanh niên

       DANH SÁCH 

 STT  Họ và Tên    Chức danh   Số điện thoại 
 1  Nông Thị Thuận   Bí thư đoàn   0983528104
 2  Hoàng Đức Anh     0977872772
 3  Đinh Thị Ngọc     0328232292

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready