Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Đăng nhập

Công An huyện


DANH SÁCH LÃNH CÔNG AN HUYỆN 

 STT Họ và Tên    Chức danh   Số điện thoại 
 1  Vũ Văn Phúc    Trưởng công an huyện  0915302694
 2  Lê Đỗ Thao  Phó Trưởng công an huyện  0914239488
 3  Nông Ngọc Dũng   Phó Trưởng công an huyện   
 4  Đinh Văn Tạc   Phó Trưởng công an huyện  0373422605
 
 
       
       

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready