Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập

Phòng Y tế

Stt Họ và Tên  Chức danh   Số điện thoại  
1 Triệu Văn Thái   Công chức  02063.840.536 

Tên tổ chức: Phòng Y tế 

Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại liên hệ: 02063 840 536

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready