Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập

Văn phòng HĐND&UBND huyện


DANH SÁCH CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN 

STT Họ và Tên  Chức danh  Số điện thoại 
1 Mã Vĩnh Quyết  Chánh VP HĐND&UBND huyện  02063 840 616
2 Nông Thị Nương Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện  0942 929 816
3 Nông Đức Thiện  Chuyên viên  02063 840 222
4 Mạc Phúc Đạt  Chuyên viên  0365 353 734
5 Nguyễn Văn Phú  Cán sự  0916 247 800
6 Đinh Thị Liêm  Văn thư  02063 840 081
7 Nông Thị Thu Hải
Chuyên viên
0326 020 889
8 Nông Thị Thương Thương
Kế toán 
0987 748 538
9 Nông Văn Phúc Bảo vệ  0845 558 076

Tên tổ chức: Văn phòng HĐND&UBND huyện

Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại: 02063 840 081

Email: vanphongta@caobang.gov.vn

 

 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THẠCH AN
Thành phần của Cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
Email: vanphongta@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206.3840.081
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử huyện Thạch An (hoặc https://thachan.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready