Thạch An: Công bố quyết định thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện

         Thực hiện quyết định số 1024 ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện. Chiều ngày 9/8 UBND huyện Thạch An đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thạch An.

Toàn cảnh lễ công bố

        Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Thạch An được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ chức lại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông trực thuộc UBND huyện Thạch An.

       Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thạch An có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước và ngân hành theo quy định của pháp luật. Thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND huyện triển khai thực hiện công tác khuyến nông, công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, quản lý chất lượng Nông, Lâm, Ngư nghiệp trên địa bàn huyện. Trung tâm có 11 cán bộ viên chức người lao động.

Đồng chí Lương Ngọc Hữu - Chủ tịch UBND huyện trao quyết định thành lập trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

      Tại buổi lễ lãnh đạo UBND huyện đã trao quyết định, đồng thời giao nhiệm vụ cho Trung tâm trong thời gian tới cần xây dựng kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ của từng bộ phận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức, tiếp tục đoàn kết thống nhất tập trung thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 

                                                                           Thực hiện: Kim Oanh - Trần Nhung