Thạch An: Tổ chức hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm năm 2019

Thực hiện quy chế phối hợp giữa huyện ủy Thạch An với Đảng ủy Trường Cao Đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2019 - 2021.  Ngày 8/8 tại xã Đức Long, huyện Thạch An đã phối hợp với Trường Cao Đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm năm 2019 cho các đồng chí là trưởng các ban, ngành đoàn thể của xã, các trưởng thôn, trưởng bản và người lao động trên địa bàn xã Đức Long.

Tại hội nghị các đại biểu đã được cung cấp thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước. Nội dung của chương trình 30a - Tiểu dự án 4: về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động. Thực hiện hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyên truyền viên ở cơ sở, thôn bản, tăng cường công tác truyền thông, vận động để người lao động có cơ hội tìm kiếm được việc làm, nâng cao thu nhập. Đồng thời tư vấn tuyển dụng người lao động đi học tập làm việc tại trường Cao Đẳng Than - Khoáng Sản Việt Nam giúp người lao động nâng cao nhận thức về nghề nghiệp, việc làm, biết và hiểu về chính sách hỗ trợ của Nhà nước về học nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động, qua đó phát triển thị trường lao động lành mạnh, ổn định và tăng số lượng lao động góp phần tạo việc làm tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững, đặc biệt là đối với các hộ nghèo.

Từ đầu năm 2019 đến nay huyện Thạch An đã tổ chức hội nghị tư vấn việc làm tại 14/16 xã, thị trấn với hơn 800 lượt người tham gia. Ngay sau các hội nghị được triển khai đã có nhiều lao động đăng ký tham gia thị trường đào tạo lao động trong và ngoài tỉnh như Công ty Hồng Hải, công ty Foxcom, trường Cao Đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện với tổng số hồ sơ là 117 hồ sơ.

Trong thời gian tới huyện Thạch An tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập. Tiếp tục tuyên truyền phân luồng lao động có tay nghề cao góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới./.

                                                                           Thực hiện: Kim Oanh - Trần Nhung