Thạch An: Tiếp nhận, phân bổ trên 63 nghìn kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2019

Ngày 6 tháng 8 năm 2019 tại huyện Thạch An Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp nhận và phân bổ 63.645 kg gạo cứu đói giáp hạt năm 2019 cho 1.087 hộ nghèo, với tổng số 4.243 nhân khẩu  của 16/16 xã thị trấn trên địa bàn huyện, mỗi nhân khẩu được cấp phát 15kg gạo. 

Các hộ dân trên địa bàn thị trấn Đông Khê đang nhận gạo hỗ trợ

Số gạo trên được xuất cấp đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo Quyết định số 880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ xuất cấp phát 1.047 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cao Bằng để cứu đói giáp hạt và hỗ trợ hộ nghèo thôn, bản biên giới theo nghị quyết 30a năm 2019.

 

                                                                                Thực hiện: Việt Tú - Tuấn Anh