Thạch An: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Quang Trọng

Ngày 05/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến tiếp xúc cử tri xã Quang Trọng, huyện Thạch An. 60 đại biểu cử tri tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XVI; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Kết quả trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh và các ngành chức năng trong thời gian sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI.

Các cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại đây cử tri xã Quang Trọng đã có 21 lượt ý kiến, tập trung chủ yếu vào các nội dung: Đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm mở đường ô tô vào trung tâm các thôn Khuổi Kiềng, Khuổi Chót, Pò Làng, Nà Bản để thuận tiện cho nhân dân đi lại, trao đổi hàng hóa; Có kế hoạch đầu tư nâng cấp sửa chữa tuyến đường 209. Hỗ trợ kinh phí làm nhà văn hóa cho thôn Nà Phạc, xây lại nhà văn hóa cho thôn Nà Cành sau khi sát nhập; Hỗ trợ vật liệu làm đường nội đồng thôn Nà Mu, Nà Cọn; Đề nghị đầu tư công trình nước sạch cho thôn Nà Pùng. Hiện nay cây Hồi đang bị bệnh, đề nghị nhà nước hỗ trợ thuốc trị bệnh cho cây Hồi. Thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến đã làm hồ sơ nhưng chưa được hưởng. Các hộ dân ở thôn Nà Giàn được giao quản lý đất rừng nhưng chưa rõ là đất rừng phòng hộ hay rừng sản xuất. Nhiều hộ dân thôn Nà Pùng chưa được cấp bìa đỏ đất rừng. Đất sau khi điều chỉnh về Bắc Kạn người dân sử dụng như thế nào?...

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Thạch An đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và hứa sẽ chuyển lên các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.

 

                                                                                  Thực hiện: Kim Oanh - Trần Nhung