Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực dự án phát triển Chương trình Xây dựng Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Số ký hiệu: Số: 03/ TB- NN
Ngày ban hành: ngày 28 tháng 5 năm 2019
Người ký: Nông Trung Hiếu
Lĩnh vực văn bản: Thông báo
Đính kèmDung lượng
PDF icon THÔNG BÁO.pdf1.43 MB