QĐ: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thạch An

Số ký hiệu: Số: 2270/ QĐ-UBND
Ngày ban hành: ngày 31 tháng 12 năm 2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Lĩnh vực văn bản: Quyết Định