Văn bản công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Số ký hiệu: Số: 57/UBND-TNMT
Ngày ban hành: Ngày 27 tháng 01 năm 2019
Người ký: Lương Ngọc Hữu
Lĩnh vực văn bản: Công Văn
Đính kèmDung lượng
PDF icon VB Công bô KHSD đất năm 2019.PDF291.68 KB