Thạch An: Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa XIV tổ chức Hội Nghị lần thứ 11

Ngày 24/1/2019, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch An khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11,  nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác mặt trận năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. 100% khu dân cư tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” kết quả: 82% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 75% xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; trên 93% cơ quan đạt danh hiệu văn hóa; Hỗ trợ trên 190 triệu đồng cho quỹ xây dựng nông thôn mới; xây mới và tu sửa 10 nhà đại đoàn kết tại 02 xã Đức Long, Lê Lai với số tiền 118 triệu đồng; xây sân vận động xã Đức Long 40 triệu đồng; hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho đền bù giải phóng mặt bằng xây trạm xá xã Kim Đồng, trạm y tế và nhà văn hóa xã Lê Lai.

Quỹ “Vì người nghèo” toàn huyện đã vận động được 126 triệu đồng. Hỗ trợ 86 triệu đồng xây dựng và tu sửa nhà ở cho 09 hộ nghèo; tổ chức nghiệm thu 02 nhà đại Đoàn kết với tổng kinh phí 80 triệu đồng; hỗ trợ động viên cho 02 nhà bị hỏa hoạn với số tiền 14 triệu đồng; Thăm và tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công và người uy tín tiêu biểu nhân dịp tết Mậu Tuất với 312 xuất quà tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Phối hợp với UBND huyện tổ chức 02 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân về việc di chuyển địa điểm họp chợ mới Đông Khê có 28 ý kiến. Trong năm đã phối hợp với các cơ quan tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri với 356 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện tốt.

Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch An tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, đẩy mạnh việc mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt chức năm giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phối hợp với các ngành thực hiện các chương trình giám sát, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, duy trì tốt công tác tiếp dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định.

Các tập thể nhận giấy khen vì có thành tích suất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã khen thưởng cho 06 tập thể và 08 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

                                                                                                           

                                                                                         Thực hiện: Thu Hằng