Thạch An: Hội Cựu chiến binh huyện triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 11/01/2019 Hội Cựu chiến binh huyện Thạch An đã tổ chức tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018 Các cấp hội CCB huyện Thạch An đã có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ của hội. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên,  Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Thường xuyên đẩy mạnh các phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", “Nghĩa tình đồng đội” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền vững mạnh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH ở địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm, hội kết nạp 141 hội viên mới, vượt chỉ tiêu giao 177%. Nâng tổng số hội viên đang sinh hoạt tại 145 chi hội lên 2.516 đồng chí. Các cấp Hội luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế. Các cấp hội giúp đỡ hội viên nghèo thiếu nhân lực vật lực như tu sửa nhà tạm, nhà dột nát được 355 công, thu hoạch vụ chiêm, vụ mùa 532 công. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới cán bộ, hội viên đã đóng góp trên 4 nghìn ngày công lao động, hiến trên 4 nghìn mét đất, đóng góp trên 8 triệu đồng tiền mặt để làm đường giao thông nông thôn và sửa chữa mương phai phục vụ sản xuất. Đến nay, Hội có 14 tổ chức nhận ủy thác vay vốn và tiết kiệm qua NHCSXH huyện với 34 tổ tiết kiệm và vay vốn, có 981 hộ vay với tổng dư nợ là 42 tỷ 890 triệu đồng.Từ nguồn vốn vay đó đã giúp nhiều hội viên vươn lên có cuộc sống ổn định.

Qua đánh giá năm 2018, Hội CCB Thạch An có 16/17 cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, 91,4% hội viên đạt danh hiệu hội viên CCB gương mẫu; 84,7% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

Năm 2019 Hội CCB Thạch An phấn đấu kết nạp 50 đến 60 hội viên mới, 90% hội viên được học tập các chỉ thị nghị quyết của đảng, của hội. 90% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh,  95% hội viên đạt hội viên gương mẫu, giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 3-4%. 80% gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hóa.

Hội CCB huyện khen thưởng cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội năm 2018

Nhân dịp này Huyện hội đã khen thưởng cho 02 tập thể, 17 chi hội và 26 cá nhân cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2018./.

 

                                                                                                                                                                                                                                      Thực hiện: Kim Oanh - Trần Nhung