Thạch An: Hội nghị thông tin thời sự tháng 12 năm 2018

Chiều ngày 28/12/2018  huyện Thạch An đã tổ chức hội nghị thông tin thời sự tháng 12 năm 2018. Tham dự có các báo cáo viên cấp huyện, trưởng phó phòng các cơ quan ban ngành và 16 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nội dung về tình hình thiên tai, công tác phòng chống thiên tai những năm qua, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới; Một số kết quả nổi bật và những khó khăn bất cập của ngành bảo hiểm xã hội năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Những động thái trên biển Đông thời gian gần đây, dự báo tình hình thời gian tới; kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Định hướng công tác tuyên truyền của huyện trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt thông tin mới và chính xác. Qua đó góp phần đẩy mạnh việc phổ biến tuyên truyền trong cán bộ đảng viên, báo cáo viên những chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Sau hội nghị, huyện yêu cầu các đại biểu, đội ngũ báo cáo viên tập trung khẩn trương tuyên truyền các chuyên đề đã triển khai tại hội nghị. Việc tuyên truyền cần bám sát thông tin, lựa chọn thông tin phù hợp truyền tải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

                                                                           T/H:  Thùy Dương