Thạch An: Tập huấn công tác dân số trong tình hình mới

Chiều ngày 20/12 Hội liên hiệp phụ nữ huyện Thạch An đã tổ chức hội nghị tập huấn về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình trong tình hình mới cho 35 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ 16/16 xã thị trấn và trưởng một số chi hội trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Tại buổi tập huấn Huyện Hội đã triển khai nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương Đảng. Kế hoạch số 190 của tỉnh uỷ Cao Bằng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị định số 39 của chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ tiền mặt.

Lãnh đạo Hội phụ nữ huyện Thạch An triển khai các nội dung tập huấn

 Theo đó nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động về công tác dân số đảm bảo giải quyết toàn diện và đồng bộ các vấn đề về quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bổ dân số hợp lý. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hoá dân số, nâng cao chất lượng dân số, thực hành về bình đẳng giới nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới khi sinh. Có lối sống lành mạnh để nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc. Góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua buổi tập huấn đã giúp cho cán bộ hội LHPN nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số trong tình hình mới, hiểu rõ hơn về việc mất cân bằng giới tính khi sinh, cũng như các biện pháp tránh thai, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Từ đó làm cơ sở tuyên truyền trong cộng đồng dân cư góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ đã đề ra./.

 

                                                                                                                                                                                                                Thực hiện: Kim Oanh – Trần Nhung